Search

+

Site title of www.idrottonline.se is IdrottOnline - Svenskidrott

World ranking 47633 altough the site value is $46284. idrottonline.se IP is 217.114.85.148 on Microsoft-IIS/8.5 server works with 1296 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for idrottonline.se is Mer tid för idrottSvensk idrotts gemensamma verksamhetsstöd. Utvecklat för idrotten, av idrotten. Gratis för alla RF-anslutna föreningar.  

GENERAL INFORMATION (www.idrottonline.se)
 • Site Title : IdrottOnline - Svenskidrott
 • Charset : utf-8
 • Page Speed : 1296 ms
 • Site Host : idrottonline.se
 • Site IP : 217.114.85.148
 • Site Server : Microsoft-IIS/8.5
 • Site Language : sv
 • Alexa Rank : 47633
KEYWORDS STATISTICS
 • Keywords Using Count Use Rate(%)
 • till 15 times 4.11
 • idrottonline 12 times 3.29
 • alla 6 times 1.64
 • idrotten 4 times 1.10
 • support 3 times 0.82
 • föreningar 3 times 0.82
 • funktioner 3 times 0.82
 • idrottslyftet 3 times 0.82
 • hemsida 3 times 0.82
 • föreningen 3 times 0.82
 • idrott 3 times 0.82
 • foto 3 times 0.82
 • vår 3 times 0.82
 • information 3 times 0.82
 • för 3 times 0.82
 • finns 3 times 0.82
 • kontakta 2 times 0.55
 • förbund 2 times 0.55
 • manualer 2 times 0.55
 • kända 2 times 0.55
 • driftinformation 2 times 0.55
 • nyhetsarkiv 2 times 0.55
 • avgifter 2 times 0.55
 • bokföring 2 times 0.55
 • utbildningsmodulen 2 times 0.55
 • integration 2 times 0.55
 • licenser 2 times 0.55
 • mobilitet 2 times 0.55
 • utbildningar 2 times 0.55
 • våra 2 times 0.55
 • pengar 2 times 0.55
 • uppgraderingen 2 times 0.55
 • design 2 times 0.55
 • svensk 2 times 0.55
 • utvecklat 2 times 0.55
 • föreningar 2 times 0.55
 • externa 2 times 0.55
 • förening 2 times 0.55
 • data 2 times 0.55
 • system 2 times 0.55
LINK ANALYSE
 • Text Link Rel Target
 • webb /funktioner/hemsida/
 • videoklipp /support/videoklipp/
 • vi har flera /funktioner/
 • våra utbildningar /utbildningar/varautbildningar/
 • utloggningsproblem /support/driftinformation/utloggningsproblem/
 • utbildningsmodulen /funktioner/utbildningsmodulen/
 • utbildningsfilmer /utbildningar/utbildningsfilmer/
 • utbildningar /utbildningar/
 • utbildarforum http://www.sisuidrottsutbildarna.se/arbetsrum1/utbildarforum _blank
 • uppgraderingen /uppgraderingen/
 • teamviewer /support/teamviewer/
 • tävlingssystem /support/tavlingssystem/
 • synkronisering /funktioner/integration/
 • supportsida /support/
 • support /support/
 • ständig utveckling /omidrottonline/standigutveckling/
 • sök utbildingar http://www.sisuidrottsutbildarna.se/varautbildningar/ _blank
 • sms-utskick /funktioner/sms/
 • sms /funktioner/sms/
 • senaste nytt /uppgraderingen/senastenytt/
 • roller och behörigheter /funktioner/rollerochbehorigheter/
 • resultatsidor för handboll /support/driftinformation/resultatsidorforhandboll/
 • personuppgiftslagen /omidrottonline/personuppgiftslagen/
 • pengar till föreningen /omidrottonline/pengartillforeningen/
 • passar alla plattformar /funktioner/mobilitet/
 • om kakor (cookies) /omidrottonline/omkakorcookies/
 • om idrottonline /omidrottonline/
 • nyhetsarkiv /blogg/nyhetsarkiv/
 • nya rättningar /support/driftinformation/nyarattningar/
 • ny domänhantering /uppgraderingen/nydomanhantering/
 • ny design 2016 /uppgraderingen/nydesign2016/
 • ny design 2013 /uppgraderingen/nydesign2013/
 • mobilitet /funktioner/mobilitet/
 • mobilapp /funktioner/mobilitet/
 • mejlutskick /funktioner/e-postochbrev/
 • medlemsregistret /funktioner/medlemsregistret/
 • medlemsregister /funktioner/medlemsregistret/
 • manualer epi-uppgraderingen /uppgraderingen/manualerepi-uppgraderingen/
 • manualer /support/manualer/
 • målgrupper /funktioner/malgrupper/
 • lok, närvarokort /funktioner/lokrapportering/
 • lok rapportering /funktioner/lokrapportering/
 • licenser /funktioner/licenser/
 • lärgrupper /utbildningar/largrupper/
 • kontakta oss - föreningar /support/kontaktaoss-foreningar/
 • kontakta oss - förbund /support/kontaktaoss-forbund/
 • kända fel /support/kandafel/
 • kalender /funktioner/aktivitet/
 • integration /funktioner/integration/
 • intäkter /omidrottonline/pengartillforeningen/
 • idrottslyftet /funktioner/idrottslyftet/
 • hemsida /funktioner/hemsida/
 • grupper /funktioner/grupper/
 • grupp- och lagsidor /funktioner/grupper/
 • god support /support/
 • funktioner /funktioner/
 • förbundsinformation /omidrottonline/forbundsinformation/
 • förbundsadministrationen /funktioner/forbundsadministrationen/
 • förbundsadmin /funktioner/forbundsadministrationen/
 • fler nyheter /support/driftinformation/
 • faq - uppgraderingen /uppgraderingen/faq-uppgraderingen/
 • excel rapporter i utbildning /support/driftinformation/excelrapporteriutbildning/
 • e-post och brev /funktioner/e-postochbrev/
 • driftinformation /support/driftinformation/
 • brevutskick /funktioner/e-postochbrev/
 • bokföring /funktioner/bokforing/
 • blogg /blogg/
 • behörighet till sidor. /support/driftinformation/behorighettillsidor/
 • bakgrund /omidrottonline/bakgrund/
 • avgifter /funktioner/avgifter/
 • arbetsrum http://www.svenskidrott.se/arbetsrum/
 • aktivitet /funktioner/aktivitet/
 • aktivera idrottonline /omidrottonline/aktiveraidrottonline/
RESPONSE INFO (www.idrottonline.se)
 • Cache-Control : public
 • Content-Length : 95945
 • Content-Type : text/html; charset=utf-8
 • Date : Thu, 25 Aug 2016 06:47:54 GMT
 • dynaTrace : PT=85033;PA=-302399622;SP=Riksidrottsförbundet;PS=-1928517589
 • Expires : Thu, 25 Aug 2016 06:49:15 GMT
 • P3P : CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
 • Server : Microsoft-IIS/8.5
 • Vary : *
 • X-AspNet-Version : 4.0.30319
 • X-dynaTrace : PT=85033;PA=-302399622;SP=Riksidrottsförbundet;PS=-1928517589
 • X-Powered-By : ASP.NET,ARR/3.0
 • content-type : text/html; charset=utf-8
 • creation_date : tue, 03 dec 2013 11:17:00 gmt
 • generator : episerver
 • google-site-verification : onnryzpnqes7zo83y02hmc2fpz9hib4dgdkqcvym7qi
 • io-dimension10-editmode : 0
 • io-dimension11-deleted : 0
 • io-dimension12-organisationtype : 10
 • io-dimension13-organisationtypename : other
 • io-dimension15-application : ioweb
 • io-dimension16-optional : iof
 • io-dimension17-server : rfweb24
 • io-dimension1-organisation : 32101
 • io-dimension2-organisationname : svenskidrott
 • io-dimension3-sport : 0
 • io-dimension4-pagetype : 9
 • io-dimension5-pagetypename : arbetsrumpage
 • io-dimension6-workroom : 204275
 • io-dimension7-workroomname : idrottonline (svenskidrott)
 • io-dimension8-organisationworkroom : 0
 • io-dimension9-workroomtype : group
 • last-modified : tue, 23 aug 2016 16:21:10 gmt
 • og:description : mer tid för idrottsvensk idrotts gemensamma verksamhetsstöd. utvecklat för idrotten, av idrotten. gratis för alla rf-anslutna föreningar.  
 • og:image : /globalassets/svenskidrott-idrottonline/bilder/startsidesbilder/io-logo.png
 • og:title : idrottonline
 • og:type : website
 • og:url : http://idrottonline.se/
 • rating : general
 • revised : tue, 23 aug 2016 16:21:10 gmt
 • robots : index,follow
 • title : idrottonline - svenskidrott
 • viewport : initial-scale=1.0,width=device-width
 • x-ua-compatible : ie=10
 • h1 : idrottonline,
 • h2 : driftinformation, gillar du funktionerna? vi har flera, god support, mer tid för idrott, över 17 000 föreningar, passar alla plattformar, pengar till föreningen, sagt av våra användare, synkronisering, tre av många...,
 • 1 : /
 • 2 : /lastasidor/ionf/
 • 3 : http://iof4.idrottonline.se/bundles/pageresponsive.css?v=qube692o7fhbjgb-j1jjhrnn79o8s0oiucx9y19obn81
 • 4 : http://iof4.idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/dokument/css/idrottonline_ny_fix-xl65-2016-08-23.css
 • 5 : http://iof4.idrottonline.se/images/favicon.ico
 • 6 : http://iof4.idrottonline.se/styles/fontawesome/font-awesome.css?v=f682b731
 • 7 : http://iof4.idrottonline.se/styles/fontawesome/font-awesome-ie7.css?v=f682b731
 • 8 : http://iof4.idrottonline.se/styles/fontawesome/font-awesome-wp7.css?v=f682b731
 • 9 : http://ioui.idrottonline.se/v5/styles/ioui.access.min.css?v=5.8.4
JAVASCRIPT FILES(www.idrottonline.se)
 • 1 : //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js
 • 2 : http://iof4.idrottonline.se/bundles/headerscripts.js?v=wiyentd7h3asjtn62x70qu5dch0jbneoaq9ldpivj2g1
 • 3 : http://iof4.idrottonline.se/emailencoder/scripts/emailencoderdefaultprotector-min.js?v2.0.4
 • 4 : http://iof4.idrottonline.se/emailencoder/scripts/emailencoder-min.js
 • 5 : http://iof4.idrottonline.se/javascript/flex-modal.js
 • 6 : http://iof4.idrottonline.se/javascript/jquery/jquery.flexslider-modal.js
 • 7 : http://iof4.idrottonline.se/javascript/newsbox-menu.js
 • 8 : http://iof4.idrottonline.se/javascript/timeoutsplash.js?v=f682b731
 • 9 : http://ioui.idrottonline.se/libs/scripts/jquery-1.11.0.min.js
 • 10 : http://ioui.idrottonline.se/v5/scripts/ioui.access.support.min.js?v=5.8.4
 • 11 : http://ioui.idrottonline.se/v5/scripts/ioui.head.min.js?v=5.8.4
 • 12 : http://ioui.idrottonline.se/v5/scripts/localize/ioui.sv-se.min.js?v=5.8.4
 • 13 : http://topbar.idrottonline.se/config?v=5.8.4
 • 14 : http://topbar.idrottonline.se/scripts/ioui.access.service.min.js?v=5.8.4