Search

+

Site title of www.kronofogden.se is Start | Kronofogden

World ranking 131512 altough the site value is $16632. kronofogden.se IP is 137.61.235.79 on Apache-Coyote/1.1 server works with 297 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for kronofogden.se is Kronofogden - Vårt uppdrag är att hjälpa den som inte fått betalt. Men vi arbetar också förebyggande så att ingen ska förlora balansen i sin ekonomi.

GENERAL INFORMATION (www.kronofogden.se)
 • Site Title : Start | Kronofogden
 • Keywords : Kronofogden,
 • Charset : utf-8
 • Page Speed : 297 ms
 • Site Host : kronofogden.se
 • Site IP : 137.61.235.79
 • Site Server : Apache-Coyote/1.1
 • Site Language : sv
 • Alexa Rank : 131512
 • Google Safe Browsing : good
 • Siteadvisor Rating : good
 • WOT Trustworthiness : no information
 • WOT Privacy : no information
 • WOT Child Safety : no information
Global Rank Trend
Search Traffic
KEYWORDS STATISTICS
 • Keywords Using Count Use Rate(%)
 • betala 15 times 2.28
 • vill 13 times 1.97
 • skuldsanering 13 times 1.97
 • föreläggande 12 times 1.82
 • skuld 11 times 1.67
 • hjälp 10 times 1.52
 • brev 9 times 1.37
 • handräckning 9 times 1.37
 • från 9 times 1.37
 • betalningsföreläggande 9 times 1.37
 • till 8 times 1.21
 • utmätning 8 times 1.21
 • beslut 7 times 1.06
 • eller 7 times 1.06
 • avhysning 6 times 0.91
 • betalt 6 times 0.91
 • vräkning 5 times 0.76
 • kronofogden 4 times 0.61
 • webbplatsen 4 times 0.61
 • cookies 4 times 0.61
 • ingivare 4 times 0.61
 • andra 4 times 0.61
 • debt 4 times 0.61
 • order 4 times 0.61
 • payment 4 times 0.61
 • want 4 times 0.61
 • information 4 times 0.61
 • fått 4 times 0.61
 • ansökan 4 times 0.61
 • underrättelse 4 times 0.61
 • inte 4 times 0.61
 • statlig 4 times 0.61
 • lönegaranti 4 times 0.61
 • uppgifter 4 times 0.61
 • kronofogdens 4 times 0.61
 • krav 4 times 0.61
 • start 3 times 0.46
 • frågor 3 times 0.46
 • enforcement 3 times 0.46
 • betalning 3 times 0.46
 • skadestånd 3 times 0.46
 • handläggningstid 3 times 0.46
 • europeiskt 3 times 0.46
 • vanlig 3 times 0.46
 • löneutmätning 3 times 0.46
 • avbetalningsplan 3 times 0.46
 • ansöka 3 times 0.46
 • utlandet 3 times 0.46
 • preskription 3 times 0.46
 • verkställighet 3 times 0.46
 • otillåten 3 times 0.46
 • bosättning 3 times 0.46
 • avgifter 3 times 0.46
 • veta 3 times 0.46
 • vägledning 3 times 0.46
LINK ANALYSE
 • Text Link Rel Target
 • فارسی (persiska) /41929.html
 • اللغة العربية (arabiska) /41926.html
 • ייִדיש (jiddisch) /42417.html
 • webbredaktionen /kontaktawebbredaktionen.html
 • webbplatskarta (3) /webbplatskarta.html
 • want to pay /wanttopay.html
 • want to get paid - damages /wanttogetpaiddamages.html
 • want to get paid /wanttogetpaid.html
 • want further information /wantfurtherinformation.html
 • vill veta mer /villvetamer.html
 • vill få betalt /villfabetalt.html
 • vill betala /villbetala.html
 • vid varsel och uppsägningar /varslade.html
 • verdict for order to pay /verdictforinjunctiontopay.html
 • vem kan få skuldsanering? /vemkanfaskuldsanering.html
 • vårt uppdrag /uppdrag.html
 • vår vision /vision.html
 • vår organisation /organisation.html
 • vanliga frågor och svar-faq (5) /fragorochsvar.html
 • vanlig handräckning /vanlighandrackning.html
 • utslag /utslag2.html
 • utredningsrapport /utredningsrapport.html
 • utredning, utmätning och avbetalningsplan /utredningutmatningochavbetalningsplan.html
 • utredning och beslut /utredningochbeslut.html
 • utmätningsordningen /utmatningsordningen.html
 • utmätningsförrättning /utmatningsforrattning.html
 • utmätning i lön /utmatningilon.html
 • utmätning /utmatning2.html
 • utlandsbetalning av avgifter /utlandsbetalningavavgifter2.html
 • uppmaning att anmäla fordran /uppmaningattanmalafordran.html
 • upphandling /upphandling.html
 • uppgifter i kronofogdens databaser /uppgifterikronofogdensdatabaser.html
 • undvik utmätning /undvikutmatning.html
 • underrättelse tvångsförsäljning /underrattelsetvangsforsaljning.html
 • underrättelse om nytt avgiftsår /underrattelseomnyttavgiftsar.html
 • underrättelse om avhysning /underrattelseomavhysning.html
 • underrättelse obetald skuld /underrattelseobetaldskuld.html
 • under och efter skuldsaneringstiden /underochefterskuldsaneringstiden.html
 • unable to pay /unabletopay.html
 • tvångsförsäljning av bostadsrätt /tvangsforsaljningavbostadsratt.html
 • trading prohibition /tradingprohibition.html
 • teckenspråk /4.4cd91a3d12ec898821380001910.html
 • suomeksi /41674.html
 • stöd och vägledning /stodochvagledning.html
 • statlig lönegaranti /statliglonegarantikonkurs.html
 • statistik /statistik.html
 • startsida (1) /start.html
 • start /start.html
 • ställningstaganden /stallningstaganden.html
 • soomaali /41684.html
 • sök lösöre /soklosore.html
 • sök i hela webbplatsen /sok.html
 • sök fordon /sokfordon.html
 • sök fastigheter & bostäder /sokfastigheterbostadsratter.html
 • sök /sok.html
 • snabblån /statistiksnabblan.html
 • skyddade personuppgifter /skyddadepersonuppgifter.html
 • skuldupplysning /skuldupplysning.html
 • skuldsanering /skuldsanering3.html
 • skuld i utlandet /skuldiutlandet2.html
 • skuld från annat land /skuldfranannatland.html
 • skuld att betala /skuldattbetala.html
 • skicka e-post /skickaepost.html
 • skicka brev eller ansökan /skickabrevelleransokan.html
 • skatteåterbäring /skatteaterbaring.html
 • skadestånd /skadestand2.html
 • sekretess /sekretess.html
 • särskild handräckning /sarskildhandrackning.html
 • samverkan med andra myndigheter /myndighetssamverkan.html
 • samfälligheter och föreningar /samfalligheterochforeningar.html
 • sålda fastigheter och bostadsrätter /statistikfastigheterochbostadsratter.html
 • så här bedömer vi dina skulder /skuldsaneringskalighetsbedomning.html
 • rss /rss.html
 • romani arli /41671.html
 • ringa /ringa.html
 • remissvar /48083.html
 • records for payment default /recordsforpaymentdefault.html
 • received a letter /recievedaletter.html
 • rättslig information /rattsliginformation.html
 • rättelser av uppgifter i databaser /rattelseravuppgifteridatabaser.html
 • rapporter /rapporter.html
 • problem med inloggning /problemmedinloggning.html
 • presstjänst /presstjanst.html
 • pressmeddelanden /48081.html
 • press /nyheterpressrum.html
 • preskription /preskription2.html
 • postleverans /postleverans.html
 • postadress till alla kontor /postadresstillallakontor.html
 • polski /41670.html
 • planeringsbidrag 2013 /beviljadeplaneringsbidrag.html
 • payment liability /paymentliability.html
 • övrigt /ovrigt.html
 • övriga uppgifter /ovrigauppgiftersomkronofogdenutfor.html
 • överträdelse av näringsförbud /overtradelseavnaringsforbud.html
 • otillåten bosättning på annans mark /otillatenbosattning2.html
 • otillåten bosättning /statistikotillatenbosattning.html
 • ordlista /4.4cd91a3d12ec898821380001917.html
 • order to pay /injunctiontopay.html
 • om webbplatsen, tillgänglighetsinformation (0) /omwebbplatsen.html
 • om webbplatsen /omwebbplatsen.html
 • om oss /omoss.html
 • om du ansöker från utlandet /ansokerfranutlandet.html
 • ökad kunskap om privatekonomi hos vuxna /okadkunskaphosvuxna.html
 • ökad kunskap om privatekonomi hos unga /okadkunskaphosunga.html
 • nytt från den 1 november 2016 /53202.html
 • nyhetsbrev /forskningnyhetsbrev.html
 • nyheter/pressrum /nyheterpressrum.html
 • nyheter /48079.html
 • ny i sverige /nyisverige.html
 • notification of unpaid debt /33931.html
 • notification of expulsion /notificationofexpulsion.html
 • notice of investigation report /33933.html
 • näringsförbud /naringsforbud2.html
 • möt några av oss /48488.html
 • möjligheter till utveckling /46170.html
 • mer om löneutmätning /meromloneutmatning.html
 • mer om cookies /omcookies.html
 • mer information om statlig lönegaranti /merinformationlonegarantikonkurs.html
 • meänkieli /41667.html
 • making payments to the enforcement authority /makingpaymentstotheenforcementauthority.html
 • make a payment - damages /makeapaymentdamages.html
 • löneutmätning /loneutmatning2.html
 • logotyp och grafisk profil /logotypochgrafiskprofil.html
 • livet och pengarna /livetochpengarna2.html
 • limitation /limitation.html
 • lediga jobb /46173.html
 • lärarrummet /lararrummet.html
 • lagen om handräckning /lagenomhandrackning.html
 • kvarstad /kvarstad.html
 • kronofogdens register /kronofogdensregister.html
 • kronofogdens ledningsgrupp /kronofogdensledningsgrupp.html
 • kronofogdens doktorander /kronofogdensdoktorander.html
 • kort om utmätning på besittning /kortomutmatning.html
 • kontakta oss /kontaktaoss.html
 • kontakt (7) /kontaktaoss.html
 • konkurstillsyn /tillsynikonkurs.html
 • konkurser /statistikkonkurser.html
 • konkurs /konkurs.html
 • kan inte betala - privatperson /kanintebetalaprivatperson.html
 • kan inte betala - företag /kanintebetalaforetag.html
 • jobba hos oss /jobbahososs.html
 • internationellt /internationellt2.html
 • international /international.html
 • insynsrådet /insynsradet.html
 • instalment schedule /instalmentschedule.html
 • inkomstförhållanden /inkomstforhallanden.html
 • inkassokrav /inkassokrav2.html
 • inkassokostnader /inkassokostnader2.html
 • injunction for enforcement assistance/expulsion /injunctionforenforcementassistanceexpulsion.html
 • ingivartjänster /ingivartjanster.html
 • ingivare /ingivare.html
 • hur mycket får du behålla? /hurmycketfardubehalla.html
 • hur kan vi bli bättre? /tycktillomoss.html
 • how to appeal /33935.html
 • högstadiet /forhogstadielarare.html
 • hjälp oss hjälpa /hjalposshjalpa.html
 • hjälp med annat än betalning /hjalpmedannatanbetalning.html
 • hjälp för privatperson /hjalpforprivatperson.html
 • hjälp för pensionsutbetalare /hjalpforpensionsutbetalare.html
 • hjälp för konkursförvaltare och rekonstruktörer /hjalpforkonkursforvaltareochrekonsturktorer.html
 • hjälp för arbetsgivare /hjalpforarbetsgivare.html
 • hjälp för a-kassor /hjalpforakassor.html
 • hjälp att räkna ut ränta /berakningavskuldranta.html
 • hit skickar du din ansökan /42541.html
 • handräckning /handrackning.html
 • handläggningstider /handlaggningstider.html
 • handläggningstid /32350.html
 • handböcker /handbocker.html
 • hallå konsument /hallakonsument.html
 • gymnasiet /forgymnasielarare.html
 • grov organiserad brottslighet /49438.html
 • frågor och svar /fragorochsvar.html
 • förslag om skuldsanering /forslagomskuldsanering.html
 • forskningsbidrag 2014 /32071.html
 • forskning /forskning.html
 • förmånliga villkor /46171.html
 • företagsrekonstruktion /foretagsrekonstruktion.html
 • företagarinformation - koll på läget /kollpalaget.html
 • föreskrifter, allmänna råd och meddelanden /foreskrifter.html
 • föreläggande om vanlig handräckning /forelaggandeomvanlighandrackning2.html
 • föreläggande om särskild handräckning /forelaggandeomsarskildhandrackning.html
 • föreläggande om komplettering /forelaggandeomkomplettering.html
 • föreläggande om handräckning /forelaggandeomhandrackning.html
 • föreläggande om betalning /forelaggandeombetalning.html
 • föreläggande /forelaggande.html
 • fordonsrelaterade skulder /statistikfordonsrelateradeskulder.html
 • föräldrastöd vid vräkning /foraldrastodvrakning.html
 • fått ett brev /fattettbrev.html
 • få betalt /fabetalt.html
 • exekutiv försäljning /exekutivforsaljning.html
 • europeiskt betalningsföreläggande /europeisktbetalningsforelaggande.html
 • european order for payment /europeanorderforpayment.html
 • e-tjänster /etjanster.html
 • e-samverkan /esamverkansprogrammet.html
 • english /inenglish.html
 • elektroniskt utlämnande av uppgifter /elektronisktutlamnandeavuppgifter.html
 • e-legitimation /elegitimation.html
 • ekonomisk obalans /ekonomiskobalans.html
 • effekter av samverkansarbetet /effekteravarbetetmotbrottslighet.html
 • dömd i mät /domdimat.html
 • dödsbo /dodsbon.html
 • deutsch /41418.html
 • det här händer vid en avhysning /45255.html
 • delredovisning /delredovisning.html
 • delgivningskvitto /delgivningskvitto.html
 • debt to pay /debttopay.html
 • debt reconstruction /debtreconstruction.html
 • debt collection demands /debtcollectiondemands.html
 • davvisámegiella /41676.html
 • conducting business /conductingbusiness.html
 • certificate of seizure /33932.html
 • broschyrer /broschyrer.html
 • bluffakturor /bluffakturor.html
 • blanketter/trycksaker /blankettertrycksaker.html
 • blanketter /blanketter.html
 • betalningsföreläggande och handräckning /betalningsforelaggandeochhandrackning.html
 • betalningsföreläggande /betalningsforelaggande2.html
 • betalningsansvar /betalningsansvar.html
 • betalningsanmärkning /betalningsanmarkning2.html
 • betala till kronofogden /betalatillkronofogden.html
 • betala skuld via utländsk bank /betalaenskuldfranutlandet.html
 • betala en skuld /betalaenskuld.html
 • besöka våra kontor /besokavarakontor.html
 • beslut om skuldsanering /beslutomskuldsanering.html
 • beslut om avslag på ansökan /beslutomavslagpaansokan.html
 • beslut att inleda skuldsanering /beslutattinledaskuldsanering.html
 • beräkning av skuldränta /berakningavskuldranta.html
 • bekämpande av grov organiserad brottslighet /bekampandeavgrovbrottslighet.html
 • begäran om yttrande /begaranomyttrande.html
 • barns skuldsättning /barnsskuldsattning.html
 • barn och ungdomar /statistikbarnungdomarsskulder.html
 • avhysningar/vräkning /statistikavhysning.html
 • avhysning/vräkning /avhysningvrakning2.html
 • avhysning (vräkning) /vrakning.html
 • avhysning /avhysning.html
 • avgifter för försäljning /avgifterforforsaljning.html
 • avgifter /avgifter.html
 • avbetalningsplan /avbetalningsplan2.html
 • attachment of salary /attachmentofsalary.html
 • återtagning /atertagning.html
 • återkallelser /aterkallelser.html
 • arbetsgivares kvittningsrätt /49282.html
 • application for order to pay /applicationforinjunctiontopay.html
 • antal skuldsatta /statistikantalskuldsatta.html
 • ansökningar /ansokningar.html
 • ansöka om verkställighet /ansokaomverkstallighet.html
 • ansöka om betalningsföreläggande /ansokaombetalningsforelaggande.html
 • ansöka /ansoka.html
 • andra språk /international.html
 • adjustment of registered details /adjustmentofregistereddetails.html
 • acknowledgement of service /acknowledgementofservice.html
RESPONSE INFO (www.kronofogden.se)
 • Cache-Control : no-cache
 • Connection : Keep-Alive
 • Content-Type : text/html;charset=UTF-8
 • Date : Tue, 23 Aug 2016 10:12:06 GMT
 • Expires : Tue, 01 Jan 1980 12:01:01 GMT
 • Keep-Alive : timeout=5, max=100
 • P3P : CP="This is not a P3P policy! See https://www.sitevision.se/p3p"
 • Pragma : no-cache
 • Server : Apache-Coyote/1.1
 • Transfer-Encoding : chunked
 • Vary : Accept-Encoding
 • X-UA-Compatible : IE=EDGE
 • content-type : text/html; charset=utf-8
 • dc.creator : system
 • dc.date.created : 2011-09-20
 • dc.date.modified : 2016-06-29
 • dc.format : text/html
 • dc.identifier : http://kronofogden.se
 • dc.language : sv
 • dc.publisher : kronofogdemyndigheten
 • dc.title : start
 • dc.type : text
 • google-site-verification : vt6uar4jl1xolswhyir9vtj0xvkirzmdpolcx_dmvcw
 • viewport : width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, shrink-to-fit=no
 • h1 : har du fått ett brev från oss?,
 • 1 : /2.4cd91a3d12ec898821380000/0/4769/sitevision.css
 • 2 : /2.4cd91a3d12ec898821380000/1467205527904/sitevision-responsive-grids.css
 • 3 : /2.4cd91a3d12ec898821380000/1467205754036/sitevision-spacing.css
 • 4 : /2.4cd91a3d12ec898821380000/auto-1-2072/4769/sitevision.css
 • 5 : /4.1b6eeec8134a762cf718000761/12.1b6eeec8134a762cf718000766.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=utf-8
 • 6 : /4.44812de6133c5768d6780002545/12.44812de6133c5768d6780002555.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=utf-8
 • 7 : /4.44812de6133c5768d6780002545/12.6f6dad1813c5c1430f680004514.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=utf-8
 • 8 : /4.44812de6133c5768d6780002550/12.44812de6133c5768d6780002557.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=utf-8
 • 9 : /4.44812de6133c5768d6780008018/12.1b6eeec8134a762cf718000851.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=utf-8
 • 10 : /4.44812de6133c5768d6780008018/12.1b6eeec8134a762cf718000852.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=utf-8
 • 11 : /4.44812de6133c5768d6780008018/12.44812de6133c5768d6780008032.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=utf-8
 • 12 : /download/18.1cddbd7b13519298efb80002296/1469789496149/print.css
 • 13 : /download/18.4cd91a3d12ec89882138000243/1371144350662/nivo-slider.css
 • 14 : /download/18.6294450154af3d2b275c3/1469788443962/screen-resp-mallar-tmp.css
 • 15 : /download/18.c4793b313193d4788680008721/1371144350676/default.css
 • 16 : /images/18.4cd91a3d12ec89882138000405/1371144351266/favicon.ico
 • 17 : /sitevision/4.1.2.1-22/css/sitevision-small-icon-sprite-min.css
 • 18 : /sitevision/4.1.2.1-22/portlet/sitevision-portlets-min.css
 • 19 : /sitevision/4.1.2.1-22/util/sitevision_plugins-min.css
 • 20 : /start.html
 • 21 : http://purl.org/dc/elements/1.0/
JAVASCRIPT FILES(www.kronofogden.se)
 • 1 : /download/18.1cddbd7b13519298efb80005706/1396354601587/select-box.js
 • 2 : /download/18.3ad14b751432a2e49d150c7/1390902988396/jquery-1.7.2.min.js
 • 3 : /download/18.3d26852213302b621f7800011366/1371144351081/sessvars.js
 • 4 : /download/18.4c1b677f134cb6b828f80001/1371144351143/gaextension.js
 • 5 : /download/18.4cd91a3d12ec89882138000246/1371144350985/jquery.nivo.slider.pack.js
 • 6 : /download/18.6294450154af3d2b275fd6/1464702483355/kfm.js
 • 7 : /download/18.c4793b313193d4788680008728/1371144351005/jquery.nivo.slider.js
 • 8 : /sitevision/4.1.2.1-22/js/sitevision_common-min.js
 • 9 : /sitevision/4.1.2.1-22/js/sitevision_plugins-min.js
 • 10 : /sitevision/4.1.2.1-22/portlet/sitevision-portlets-min.js
 • 11 : https://sf1-eu.readspeaker.com/script/6132/readspeaker.js?pids=embhl
tag clouds
Search Engines
 • Google Indexes : -
 • Bing Indexes : -
 • Google Backlink : -
 • Bing Backlink : -
Last Analyzed Domains
Social Networks Activity
 • Facebook likes : NA
 • Twitter mentions : NA
 • LinkedIn mentions : NA
 • Google pluses : NA
 • StumbleUpon views : NA
 • Pinterest pins : NA