Search

+

Site title of www.urskola.se is UR Skola - Kunskapsbanken

World ranking 97538 altough the site value is $22476. urskola.se IP is 212.116.95.230 on nginx server works with 282 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for urskola.se is UR är en del av svensk public service tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vårt uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet.

GENERAL INFORMATION (www.urskola.se)
 • Site Title : UR Skola - Kunskapsbanken
 • Charset : utf-8
 • Page Speed : 282 ms
 • Site Host : urskola.se
 • Site IP : 212.116.95.230
 • Site Server : nginx
 • Site Language : sv
 • Alexa Rank : 97538
 • Google Safe Browsing : good
 • Siteadvisor Rating : good
 • WOT Trustworthiness : no information
 • WOT Privacy : no information
 • WOT Child Safety : no information
Global Rank Trend
Search Traffic
KEYWORDS STATISTICS
 • Keywords Using Count Use Rate(%)
 • skola 34 times 2.12
 • spelbarhet 31 times 1.94
 • längd 31 times 1.94
 • eller 26 times 1.62
 • dölj 26 times 1.62
 • under 26 times 1.62
 • ämnen 25 times 1.56
 • till 24 times 1.50
 • visa 24 times 1.50
 • utbildningsnivå 13 times 0.81
 • program 12 times 0.75
 • grundskola 11 times 0.69
 • finns 11 times 0.69
 • produktionsår 10 times 0.62
 • beskrivning 10 times 0.62
 • arbetsmaterial 9 times 0.56
 • svenska 8 times 0.50
 • avsnitt 8 times 0.50
 • språk 7 times 0.44
 • minoritetsspråk 7 times 0.44
 • inte 7 times 0.44
 • från 7 times 0.44
 • extramaterial 7 times 0.44
 • hälsa 6 times 0.37
 • gymnasieskola 6 times 0.37
 • kommer 6 times 0.37
 • historia 5 times 0.31
 • musik 5 times 0.31
 • teknik 5 times 0.31
 • finska 5 times 0.31
 • alla 5 times 0.31
 • räkneaporna 5 times 0.31
 • livet 5 times 0.31
 • olika 5 times 0.31
 • forskare 5 times 0.31
 • framtiden 5 times 0.31
 • inspiration 4 times 0.25
 • samhälle 4 times 0.25
 • rättigheter 4 times 0.25
 • psykologi 4 times 0.25
 • filosofi 4 times 0.25
 • geografi 4 times 0.25
 • efter 4 times 0.25
 • biologi 4 times 0.25
 • spanska 4 times 0.25
 • jiddisch 4 times 0.25
 • många 4 times 0.25
 • material 4 times 0.25
 • göra 4 times 0.25
 • kortfilmsklubben 4 times 0.25
 • bakterier 4 times 0.25
 • hjälp 4 times 0.25
 • miffotv 4 times 0.25
 • 2015 4 times 0.25
 • ämnesmeny 3 times 0.19
 • rätt 3 times 0.19
 • värdegrund 3 times 0.19
 • pedagogiska 3 times 0.19
 • medier 3 times 0.19
 • sociala 3 times 0.19
 • religion 3 times 0.19
 • bild 3 times 0.19
 • idrott 3 times 0.19
 • processer 3 times 0.19
 • fysik 3 times 0.19
 • matematik 3 times 0.19
 • information 3 times 0.19
 • moderna 3 times 0.19
 • romani 3 times 0.19
 • chib 3 times 0.19
 • samiska 3 times 0.19
 • andraspråk 3 times 0.19
 • folkhögskola 3 times 0.19
 • studieförbund 3 times 0.19
 • lärarfortbildning 3 times 0.19
 • bland 3 times 0.19
 • javascript 3 times 0.19
 • mattelandet 3 times 0.19
 • chans 3 times 0.19
 • innan 3 times 0.19
 • inom 3 times 0.19
 • tips 3 times 0.19
 • exempel 3 times 0.19
 • kanske 3 times 0.19
 • berättar 3 times 0.19
 • lever 3 times 0.19
 • vidare 3 times 0.19
 • 2000 3 times 0.19
 • radio 3 times 0.19
 • salomon 3 times 0.19
 • schulman 3 times 0.19
 • svårt 3 times 0.19
 • staden 3 times 0.19
 • kunna 3 times 0.19
 • blir 3 times 0.19
 • rädda 3 times 0.19
 • andersson 3 times 0.19
 • vara 3 times 0.19
 • över 3 times 0.19
 • sina 3 times 0.19
LINK ANALYSE
 • Text Link Rel Target
 • webbshop http://webbshop.ur.se external _blank
 • vatten och avlopp /produkter?ur_subject_tree=teknik%2fvatten+och+avlopp
 • värdegrund /produkter?ur_subject_tree=v%c3%a4rdegrund
 • väder /produkter?ur_subject_tree=fysik%2fv%c3%a4der
 • utbildningsvetenskaplig forskning /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2futbildningsvetenskaplig+forskning
 • ur text http://www.svt.se/svttext/tv/pages/800.html external _blank
 • ur i sociala medier http://www.ur.se/har-finns-ur#97 external _blank
 • uppläsningar och dramatiseringar /produkter?ur_subject_tree=svenska%2fuppl%c3%a4sningar+och+dramatiseringar
 • tyska /produkter?ur_subject_tree=moderna+spr%c3%a5k%2ftyska
 • turkiska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fturkiska
 • transportmedel och kommunikationer /produkter?ur_subject_tree=teknik%2ftransportmedel+och+kommunikationer
 • trafikkunskap /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap%2ftrafikkunskap
 • trä och metall /produkter?ur_subject_tree=sl%c3%b6jd%2ftr%c3%a4+och+metall
 • tigrinja /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2ftigrinja
 • thailändska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fthail%c3%a4ndska
 • textil och mode /produkter?ur_subject_tree=sl%c3%b6jd%2ftextil+och+mode
 • teknikhistoria /produkter?ur_subject_tree=teknik%2fteknikhistoria
 • teknik /produkter?ur_subject_tree=teknik
 • teckenspråk /produkter?ur_subject_tree=teckenspr%c3%a5k
 • tal och talsystem /produkter?ur_subject_tree=matematik%2ftal+och+talsystem
 • sverige /produkter?ur_subject_tree=geografi%2fsverige
 • svenska som andraspråk och sfi /produkter?ur_subject_tree=svenska+som+andraspr%c3%a5k+och+sfi
 • svenska som andraspråk /produkter?ur_subject_tree=svenska+som+andraspr%c3%a5k+och+sfi%2fsvenska+som+andraspr%c3%a5k
 • svenska /produkter?ur_subject_tree=svenska
 • strålning /produkter?ur_subject_tree=fysik%2fstr%c3%a5lning
 • språkbruk /produkter?ur_subject_tree=svenska%2fspr%c3%a5kbruk
 • specialpedagogik /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fspecialpedagogik
 • spanska /produkter?ur_subject_tree=moderna+spr%c3%a5k%2fspanska
 • somaliska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fsomaliska
 • sociala relationer /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fsociala+relationer
 • slöjd /produkter?ur_subject_tree=sl%c3%b6jd
 • skrivande /produkter?ur_subject_tree=svenska%2fskrivande
 • skola och samhälle /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fskola+och+samh%c3%a4lle
 • sfi - svenska för invandrare /produkter?ur_subject_tree=svenska+som+andraspr%c3%a5k+och+sfi%2fsfi+-+svenska+f%c3%b6r+invandrare
 • serbiska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fserbiska
 • sekulära livsåskådningar /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fsekul%c3%a4ra+livs%c3%a5sk%c3%a5dningar
 • särskola /produkter?typicalagerange=specialschool
 • sannolikhet och statistik /produkter?ur_subject_tree=matematik%2fsannolikhet+och+statistik
 • sång och musik /produkter?ur_subject_tree=engelska%2fs%c3%a5ng+och+musik
 • samiska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fsamiska
 • samisk religion /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fsamisk+religion
 • samhällskunskap /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap
 • samband och förändring /produkter?ur_subject_tree=matematik%2fsamband+och+f%c3%b6r%c3%a4ndring
 • rörelse och friluftsliv /produkter?ur_subject_tree=idrott+och+h%c3%a4lsa%2fr%c3%b6relse+och+friluftsliv
 • romani chib /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fromani+chib
 • risker och hot /produkter?ur_subject_tree=geografi%2frisker+och+hot
 • renhållning och avfallshantering /produkter?ur_subject_tree=teknik%2frenh%c3%a5llning+och+avfallshantering
 • religionskunskap /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap
 • religion och samhälle /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2freligion+och+samh%c3%a4lle
 • realia och kultur /produkter?ur_subject_tree=engelska%2frealia+och+kultur
 • psykologi och filosofi /produkter?ur_subject_tree=psykologi+och+filosofi
 • psykologi /produkter?ur_subject_tree=psykologi+och+filosofi%2fpsykologi
 • populärmusik /produkter?ur_subject_tree=musik%2fpopul%c3%a4rmusik
 • polska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fpolska
 • politik och statskunskap /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap%2fpolitik+och+statskunskap
 • polarområdena /produkter?ur_subject_tree=geografi%2fpolaromr%c3%a5dena
 • persiska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fpersiska
 • pedagogiska riktningar /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fpedagogiska+riktningar
 • pedagogiska frågor /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor
 • pashto /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fpashto
 • övrigt /produkter?ur_subject_tree=%c3%b6vrigt
 • övriga norden /produkter?ur_subject_tree=geografi%2f%c3%b6vriga+norden
 • om ur http://www.ur.se external _blank
 • om cookies /om-cookies
 • nyheter /produkter?ur_subject_tree=engelska%2fnyheter
 • nya tiden - sverige och norden /produkter?ur_subject_tree=historia%2fnya+tiden+-+sverige+och+norden
 • nya tiden - europa och världen /produkter?ur_subject_tree=historia%2fnya+tiden+-+europa+och+v%c3%a4rlden
 • nya religiösa rörelser /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fnya+religi%c3%b6sa+r%c3%b6relser
 • naturresurser, varor och tjänster /produkter?ur_subject_tree=geografi%2fnaturresurser%2c+varor+och+tj%c3%a4nster
 • musikskapande /produkter?ur_subject_tree=musik%2fmusikskapande
 • musikhistoria /produkter?ur_subject_tree=musik%2fmusikhistoria
 • musikens byggstenar /produkter?ur_subject_tree=musik%2fmusikens+byggstenar
 • musikanvändning och påverkan /produkter?ur_subject_tree=musik%2fmusikanv%c3%a4ndning+och+p%c3%a5verkan
 • musik /produkter?ur_subject_tree=musik
 • muntlig framställning och retorik /produkter?ur_subject_tree=svenska%2fmuntlig+framst%c3%a4llning+och+retorik
 • modersmål och minoritetsspråk /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k
 • moderna språk /produkter?ur_subject_tree=moderna+spr%c3%a5k
 • mobbning /produkter?ur_subject_tree=v%c3%a4rdegrund%2fmobbning
 • miljö /produkter?ur_subject_tree=milj%c3%b6
 • migration och urbanisering /produkter?ur_subject_tree=geografi%2fmigration+och+urbanisering
 • meänkieli /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fme%c3%a4nkieli
 • materiens uppbyggnad och kretslopp /produkter?ur_subject_tree=kemi%2fmateriens+uppbyggnad+och+kretslopp
 • materiallära /produkter?ur_subject_tree=teknik%2fmateriall%c3%a4ra
 • maten och hälsan /produkter?ur_subject_tree=kemi%2fmaten+och+h%c3%a4lsan
 • matematik /produkter?ur_subject_tree=matematik
 • mat och hälsa /produkter?ur_subject_tree=hem-+och+konsumentkunskap%2fmat+och+h%c3%a4lsa
 • massmedia /produkter?ur_subject_tree=information+och+media%2fmassmedia
 • maskinteknik /produkter?ur_subject_tree=teknik%2fmaskinteknik
 • mänskliga rättigheter /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap%2fm%c3%a4nskliga+r%c3%a4ttigheter
 • måla och skapa /produkter?ur_subject_tree=bild%2fm%c3%a5la+och+skapa
 • livsfrågor /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2flivsfr%c3%a5gor
 • litteraturhistoria och författarporträtt /produkter?ur_subject_tree=svenska%2flitteraturhistoria+och+f%c3%b6rfattarportr%c3%a4tt
 • läsning /produkter?ur_subject_tree=svenska%2fl%c3%a4sning
 • lärarroll och ledarskap /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fl%c3%a4rarroll+och+ledarskap
 • lärarfortbildning /produkter?typicalagerange=teachereducation
 • lag och rätt /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap%2flag+och+r%c3%a4tt
 • kvalitetsarbete och skolutveckling /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fkvalitetsarbete+och+skolutveckling
 • kurdiska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fkurdiska
 • kunskapskanalen http://kunskapskanalen.se external _blank
 • kundtjanst@ur.se mailto:kundtjanst@ur.se
 • kropp och hälsa /produkter?ur_subject_tree=biologi%2fkropp+och+h%c3%a4lsa
 • kristendom /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fkristendom
 • kontaktuppgifter /webbar/access-mediecentraler/access-mediecentraler/kontaktuppgifter
 • kontakta oss http://www.ur.se/kontakta-oss external _blank
 • konsthistoria /produkter?ur_subject_tree=bild%2fkonsthistoria
 • komvux /produkter?typicalagerange=komvuxgrundvux
 • kommunikations- och informationsteknik /produkter?ur_subject_tree=teknik%2fkommunikations-+och+informationsteknik
 • klimatförändringar /produkter?ur_subject_tree=milj%c3%b6%2fklimatf%c3%b6r%c3%a4ndringar
 • klimat och vegetation /produkter?ur_subject_tree=geografi%2fklimat+och+vegetation
 • klassisk musik och konstmusik /produkter?ur_subject_tree=musik%2fklassisk+musik+och+konstmusik
 • kirundi /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fkirundi
 • kinesiska /produkter?ur_subject_tree=moderna+spr%c3%a5k%2fkinesiska
 • kemiska processer i naturen /produkter?ur_subject_tree=kemi%2fkemiska+processer+i+naturen
 • kemiska processer i kroppen /produkter?ur_subject_tree=kemi%2fkemiska+processer+i+kroppen
 • kemikalier i hem och samhälle /produkter?ur_subject_tree=kemi%2fkemikalier+i+hem+och+samh%c3%a4lle
 • kemi /produkter?ur_subject_tree=kemi
 • kartor /produkter?ur_subject_tree=geografi%2fkartor
 • judendom /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fjudendom
 • jordytans form och förändring /produkter?ur_subject_tree=geografi%2fjordytans+form+och+f%c3%b6r%c3%a4ndring
 • jobba på ur http://www.ur.se/lediga-jobb external _blank
 • jiddisch /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fjiddisch
 • japanska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fjapanska
 • italienska /produkter?ur_subject_tree=moderna+spr%c3%a5k%2fitalienska
 • it, medier och digital kompetens /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fit%2c+medier+och+digital+kompetens
 • islam /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fislam
 • internet och digitala medier /produkter?ur_subject_tree=information+och+media%2finternet+och+digitala+medier
 • instrument /produkter?ur_subject_tree=musik%2finstrument
 • inspiration /inspiration
 • informationssökning och källkritik /produkter?ur_subject_tree=information+och+media%2finformationss%c3%b6kning+och+k%c3%a4llkritik
 • information och media /produkter?ur_subject_tree=information+och+media
 • industriella processer /produkter?ur_subject_tree=teknik%2findustriella+processer
 • individer och gemenskaper /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap%2findivider+och+gemenskaper
 • idrott och hälsa /produkter?ur_subject_tree=idrott+och+h%c3%a4lsa
 • hushåll och livsstil /produkter?ur_subject_tree=hem-+och+konsumentkunskap%2fhush%c3%a5ll+och+livsstil
 • högtider och traditioner /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fh%c3%b6gtider+och+traditioner
 • högskolepedagogik /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fh%c3%b6gskolepedagogik
 • högskola /produkter?typicalagerange=university
 • historieanvändning /produkter?ur_subject_tree=historia%2fhistorieanv%c3%a4ndning
 • historia /produkter?ur_subject_tree=historia
 • hinduism /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fhinduism
 • hem- och konsumentkunskap /produkter?ur_subject_tree=hem-+och+konsumentkunskap
 • hälsa och livsstil /produkter?ur_subject_tree=idrott+och+h%c3%a4lsa%2fh%c3%a4lsa+och+livsstil
 • hållbar utveckling /produkter?ur_subject_tree=milj%c3%b6%2fh%c3%a5llbar+utveckling
 • gymnasieskola /produkter?typicalagerange=secondary
 • grundskola f-3 /produkter?typicalagerange=primary0-3
 • grundskola 7-9 /produkter?typicalagerange=primary7-9
 • grundskola 4-6 /produkter?typicalagerange=primary4-6
 • grekiska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fgrekiska
 • grammatik /produkter?ur_subject_tree=svenska%2fgrammatik
 • geometri /produkter?ur_subject_tree=matematik%2fgeometri
 • geografi /produkter?ur_subject_tree=geografi
 • genus och jämställdhet /produkter?ur_subject_tree=v%c3%a4rdegrund%2fgenus+och+j%c3%a4mst%c3%a4lldhet
 • genetik och genteknik /produkter?ur_subject_tree=biologi%2fgenetik+och+genteknik
 • fysikens historia /produkter?ur_subject_tree=fysik%2ffysikens+historia
 • fysikaliska fenomen /produkter?ur_subject_tree=fysik%2ffysikaliska+fenomen
 • fysik och teknik /produkter?ur_subject_tree=fysik%2ffysik+och+teknik
 • fysik /produkter?ur_subject_tree=fysik
 • fyra räknesätt /produkter?ur_subject_tree=matematik%2ffyra+r%c3%a4knes%c3%a4tt
 • fritidspedagogik /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2ffritidspedagogik
 • franska /produkter?ur_subject_tree=moderna+spr%c3%a5k%2ffranska
 • frågesport och lek /produkter?ur_subject_tree=engelska%2ffr%c3%a5gesport+och+lek
 • fråga oss https://kundo.se/org/ur/ external _blank
 • förskolepedagogik /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2ff%c3%b6rskolepedagogik
 • förskola /produkter?typicalagerange=preschool
 • föroreningar och miljögifter /produkter?ur_subject_tree=milj%c3%b6%2ff%c3%b6roreningar+och+milj%c3%b6gifter
 • forntid och medeltid /produkter?ur_subject_tree=historia%2fforntid+och+medeltid
 • fornnordisk mytologi /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2ffornnordisk+mytologi
 • folkmusik /produkter?ur_subject_tree=musik%2ffolkmusik
 • folkhögskola / studieförbund /produkter?typicalagerange=folkhighschool
 • folk i andra länder /produkter?ur_subject_tree=geografi%2ffolk+i+andra+l%c3%a4nder
 • finska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2ffinska
 • filosofi /produkter?ur_subject_tree=psykologi+och+filosofi%2ffilosofi
 • filmhistoria /produkter?ur_subject_tree=bild%2ffilmhistoria
 • filma och fotografera /produkter?ur_subject_tree=bild%2ffilma+och+fotografera
 • film och dramatiseringar /produkter?ur_subject_tree=engelska%2ffilm+och+dramatiseringar
 • evolution /produkter?ur_subject_tree=biologi%2fevolution
 • europa /produkter?ur_subject_tree=geografi%2feuropa
 • etik och moral /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fetik+och+moral
 • engelska /produkter?ur_subject_tree=engelska
 • energiförsörjning /produkter?ur_subject_tree=milj%c3%b6%2fenergif%c3%b6rs%c3%b6rjning
 • empati och kamratskap /produkter?ur_subject_tree=v%c3%a4rdegrund%2fempati+och+kamratskap
 • elevhälsa /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2felevh%c3%a4lsa
 • elektronik /produkter?ur_subject_tree=teknik%2felektronik
 • elektricitet och magnetism /produkter?ur_subject_tree=fysik%2felektricitet+och+magnetism
 • el och energi /produkter?ur_subject_tree=fysik%2fel+och+energi
 • ekonomi och konsumtion /produkter?ur_subject_tree=hem-+och+konsumentkunskap%2fekonomi+och+konsumtion
 • ekonomi /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap%2fekonomi
 • efter ca 1900 /produkter?ur_subject_tree=historia%2fefter+ca+1900
 • djur och natur /produkter?ur_subject_tree=biologi%2fdjur+och+natur
 • didaktik och metod /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fdidaktik+och+metod
 • design och formgivning /produkter?ur_subject_tree=sl%c3%b6jd%2fdesign+och+formgivning
 • demokratiska fri- och rättigheter /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap%2fdemokratiska+fri-+och+r%c3%a4ttigheter
 • byggnadsteknik /produkter?ur_subject_tree=teknik%2fbyggnadsteknik
 • buddhism /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fbuddhism
 • bosniska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2fbosniska
 • biologins historia /produkter?ur_subject_tree=biologi%2fbiologins+historia
 • biologi /produkter?ur_subject_tree=biologi
 • bild /produkter?ur_subject_tree=bild
 • betyg och bedömning /produkter?ur_subject_tree=pedagogiska+fr%c3%a5gor%2fbetyg+och+bed%c3%b6mning
 • barnvisor och sånger /produkter?ur_subject_tree=musik%2fbarnvisor+och+s%c3%a5nger
 • barns rättigheter /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap%2fbarns+r%c3%a4ttigheter
 • avfall och återvinning /produkter?ur_subject_tree=milj%c3%b6%2favfall+och+%c3%a5tervinning
 • australien och oceanien /produkter?ur_subject_tree=geografi%2faustralien+och+oceanien
 • astronomi /produkter?ur_subject_tree=fysik%2fastronomi
 • asien /produkter?ur_subject_tree=geografi%2fasien
 • arbetsmarknad och arbetsliv /produkter?ur_subject_tree=samh%c3%a4llskunskap%2farbetsmarknad+och+arbetsliv
 • arabiska /produkter?ur_subject_tree=moderna+spr%c3%a5k%2farabiska
 • antik mytologi /produkter?ur_subject_tree=religionskunskap%2fantik+mytologi
 • amerika /produkter?ur_subject_tree=geografi%2famerika
 • allmänbildande /produkter?typicalagerange=schoolvux
 • alla program med arbetsmaterial /produkter?has_teacher_resource=true&view=date
 • alla mest spelade program /produkter?view=most_viewed
 • algebra /produkter?ur_subject_tree=matematik%2falgebra
 • alfabetet /produkter?ur_subject_tree=svenska%2falfabetet
 • albanska /produkter?ur_subject_tree=modersm%c3%a5l+och+minoritetsspr%c3%a5k%2falbanska
 • aktuellt /webbar/access-mediecentraler/access-mediecentraler/aktuellt
 • afrika /produkter?ur_subject_tree=geografi%2fafrika
 • 08-784 40 00 tel:+4687840000
 • 020-58 58 00 tel:+4620585800
RESPONSE INFO (www.urskola.se)
 • Age : 70
 • Cache-Control : public, max-age=120, stale-while-revalidate=30, stale-if-error=3600
 • Content-language : swe-SE
 • Content-Type : text/html; charset=utf-8
 • Date : Thu, 25 Aug 2016 07:06:38 GMT
 • Expires : Thu, 25 Aug 2016 07:07:27 GMT
 • Last-Modified : Thu, 25 Aug 2016 07:05:27 GMT
 • Pragma :
 • Served-by : urskola.se
 • Server : nginx
 • Transfer-Encoding : chunked
 • Vary : Accept-Encoding
 • X-Cache-IP : 212.116.95.234
META TAGS(www.urskola.se)
 • og:description : ur är en del av svensk public service tillsammans med sveriges radio och svt. vårt uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet.
 • og:image : http://assets.ur.se/id/196686/images/1_l.jpg
 • og:locale : sv_se
 • og:site_name : ur skola
 • og:title : ur skola - kunskapsbanken
 • og:type : website
 • og:url : http://urskola.se
 • schema:contenturl : /var/storage/images/ur-skola/aktuella-program/lasforstaelse-aktiv-lasning/1798889-1-swe-se/lasforstaelse-aktiv-lasning_rsp640.jpg
 • schema:description : hand med datormus. foto: ur
 • twitter:card : summary
 • twitter:site : @urofficiell
 • viewport : initial-scale=1
 • h1 : javascript är avstängt, ur skola - kunskapsbanken,
 • h2 : aktuella program, inspiration, fördjupning och tips, mest spelade program, rekommenderade program, senaste program med arbetsmaterial,
 • h3 : 036, access / mediecentraler, alfabetet, att hantera depressioner, bakterierna tar över, därför drabbas italien av jordbävningar, del 1, en högre makt, förutspå, hanna bygger en tågtunnel, här hittar du oss också, hur många ballonger behövs för att lyfta en människa?, intressera eleverna för forskning och vetenskap, klätterväggen, kontakt, kroppens egen vaccinationsfabrik, läs aktivt - öka elevernas läsförståelse, likheter och olikheter, mer om ur, mer ur, munkki, nässpray mot depression, nyhetsbrev för pedagoger, om elektricitet, omöjliga ägget, park, pitääkö mun kaikki hoitaa?, program för barn, romani chib och framtiden, salomon schulman, lärare i jiddisch, samiska och framtiden, skapa en skulptur av återanvänt material, spanien, starta lektionen med snabba uppgifter, strategier för minnet, suomalainen like mummi, taboulé, tak över huvudet, underlätta din sexualundervisning med undertexter, upptäck nya ur play, more >>
CSS FILES(www.urskola.se)
 • 1 : /design/ur/images/ur-logo.ico
 • 2 : /design/ur/images/ur-logo.svg
 • 3 : /design/ur/images/ur-logo-192x192.png
 • 4 : /humans.txt
 • 5 : /suggest/osd.xml
 • 6 : /var/cache/public/stylesheets/469ea1d31736a0c87bcc0b70192ac9b1_1471921530_all.css
 • 7 : /var/cache/public/stylesheets/4bc35d029ca4597d446625ee69636431_1471921516_all.css
 • 8 : http://assets.ur.se/
JAVASCRIPT FILES(www.urskola.se)
 • 1 : /var/cache/public/javascript/7c323e292066b000aaf8443644cd5166_1467119928.js